UW профил 4м – Кнауф

UW профил 4м

Хоризонтален профил за преградни ѕидови. Се поставува по должина на подот и ѕидот со дихтун трака. Достапно во широчини од 50/75/100мм. Должина на профил 4м. Дебелина на профил 0.6мм.