MB 2K / REMMERS 25kg

Мултифункционална хидроизолација со широка примена.
Број 1 хидроизолација во Европа.
Потекло – Германија
Гаранција – 10 години

Категорија: