HK – LASUR 2.5l / REMMERS

Високо квалитетна боја (заштита) за дрво.
Потекло – Германија
Гаранција – 10 години