ЦВ профил 3м – Кнауф

ЦВ профил 3м

Вертикален профил за преградни ѕидови. Достапно во широчини од 50/75/100мм. Должина на профил 3м. Дебелина на профил 0.6мм.  Се вметнува во веќе поставениот УВ профил на 60cm.