Разредувач за 3во1 0.5л/Кромакс

120.00ден

Многу запалива течност и пареа. Штетен ако се проголта. Штетен ако се вдише. Предизвикува иритација на кожата. Може да предизвика оштетување на органи преку продолжено или повторливо изложување. Да се чува подалеку од дофат на деца. Чувајте ги подалеку од извори на топлина.

Носете заштитни ракавици / заштитна облека / заштитни очила / заштита на лице. Ако се проголта: Веднаш повикајте центар за контрола на отрови или доктор.

Содржи:

Ксилен, бензин растворувач (нафта), среден алифатик.

Употребата на:

За чистење на основни и завршни акрилни лакови, боја 3 U 1, како и за алати за перење.

Рок на траење:1 година.
Пакување:0,5l
Категорија: