Прајмер В 5кг – Адинг

499.00ден

Претпремаз наменет за прајмерирање на внатрешни и надворешни површини пред нанесување на завршни декоративни и заштитни премази на база на водени дисперзии, кај малтери и подни системи. Се користи врз подлога од бетон, асфалт, малтер, гипскартон, камен, тула, стари премази и сл.