Перлфикс 30кг – Кнауф

Радикол или Perlfix е лепак за гипс плочи од производителот Knauf. Моќно лепење за сите рапави цврсти површини. Потрошувачка 6м2со една вреќа зависно од подлогата колку е рамна. Може да се користи и за лепење стиропор, камена волна и сл.