ПРИМЕНА: За остварување на врска “старо-ново“ меѓу стари и нови бетонски површини или површини од цементен малтер. Подобрување на пластичноста, атхезијата, обработливоста и водоотпорноста на бетони и малтери.
ПРИПРЕМА И ДОЗИРАЊЕ: Како премаз за врска “старо-ново“ 1kg ЕКО ПРАЈМЕР се меша со 5l вода.
Се нанесува со четка на чиста и влажна бетонска површина непосредно пред импрегнација на порозни бетонски површини, еден дел ЕКО ПРАЈМЕР се меша со пет дела вода и се нанесува на третирана површина.
ПОТРОШУВАЧКА: 0,05-0,25gr/m2, врска “старо-ново“, 0,10,-0,30gрm2, за стабилизација и површинска импрегнација, 2% – 5% во однос на тежината на цементот како додаток во цементни малтери.