Адингфас 25кг – Адинг

400.00ден

Декоративен минерален малтер со изедначена структура, изработен на цементно полимерна основа. Се применува за декоративна и заштитна завршна обработка на бетонски, малтерисани, глетувани внатрешни и надворешни ѕидни површини, или како завршна обработка кај термоизолациските фасадни системи. Како подлога се користи Прајмер-В.

Категорија: